PLASTİK NEDİR?

Doğada bulunan ve sentetik olarak üretilen tüm cisimler, ya atom grupları ile küçük, ya da büyük moleküllerden oluşur. Bazı moleküller birbirine eklenme özellikleri gösterirler.
Plastik, birbirine eklenme özelliği gösteren moleküllerin, bir düzen içerisinde sıralanarak eklenmesi ile oluşturulan organik kimyasal bir maddedir.
Moleküllerin sıralanma düzeninde yapılacak bir değişim, ya da doğrudan molekül yapısındaki farklılaştırma ile değişik nitelikte ve özelliklerde, birbirlerinden çok farklı yeni plastikler elde edilebilir.
Kaç tür plastik vardır?
Plastikler genel olarak iki grupta toplanmaktadır:
-    "Termo" plastikler
-    "Termoset" plastikler
Termoplastikler, ısı ile şekil değiştirebilen plastiklerdir. Tıpkı mumun eriyip, tekrar mum haline getirilebilmesinde olduğu gibi, termoplastikler de ısı ile şekil değiştirdiğinde yapısal bir değişikliğe uğramaz.
Termoset plastikler ise, bir kez ısı ile şekillendirildikten sonra, ısı ile yeniden şekillendirilemeyen plastiklerdir. Tıpkı pişmiş yumurtanın tekrar Çiğ yumurta haline dönüştürülememesinde olduğu gibi, termoset plastikler de ısı ile yapısal bir değişikliğe uğrar.

BAŞLICA TERMOPLASTİKLER NELERDİR?

Başlıca termoplastikler PMMA (Polimetil metakrilat), CA (Selüloz asetat), PTFE (Politetra fluor etilen), PA (Poliamid), PE (Polietilen), PP (Polipropilen), PVC (Polivinil klorür), PC (PoIi karbonat), ABS (Akrilo nitril bütadien stiren), PET (Polietilen teraftalat), PEEK (Polieter eter keton), PPS (Polifenilen sülfür), PPA (Polifenilen oksit) gibi plastik malzemelerdir.

BAŞLICA TERMOSET PLASTİKLER NELERDİR?

Fenolik reçineler, furan reçineleri, epoksi reçineler, alkid reçineler, melamin formaldehid reçineler ve doymamış poliyester reçineler kullanılan başlıca termoset plastik malzemelerdir.

PLASTİKLER NİÇİN TAKVİYE EDİLİR?

Plastikler, tek başlarına kalıplandıkları takdirde özellikleri sınırlı boyutlarda kalmaktadır. Özellikle termoset plastiklerin üstün kimyasal mukavemetlerine rağmen, mekanik mukavemetlerinin düşük olması, elyaflı takviye malzemeleri ile takviye edilmelerini gerektirmektedir. Ayrıca, plastiklerin ısı dayanımları ve mekanik özelliklerinin arttırılması, boyutsal daralmaların iyileştirilmesi ve boyutsal stabilitenin sağlanması, plastiklerin değişik takviye malzemeleri kullanılarak takviye edilmesi ile mümkün olmakta ve böylelikle üstün nitelikli kompozit malzemeler elde edilebilmektedir. Cam elyafı ile takviye edilmiş bazı plastiklerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloyu görmek için tıklayınız!

ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKLER NERELERDE KULLANILIR?

Elyaf takviyeli plastikler genellikle otomotiv endüstrisi, elektrik endüstrisi, elektronik endüstrisi, büro ve ev aletleri endüstrisi, deniz teknesi endüstrisi, kimya endüstrisi, inşaat endüstrisi ve havacılık endüstrisi gibi endüstri dallarında metallere oranla çok daha hafif olmaları ve korrozyona uğramamaları nedeni ile ikame malzemesi olarak kullanılır.
Havacılık endüstrisinde hafifliğin ve yüksek mekanik dayanımın aranması nedeniyle takviye malzemesi olarak karbon ve/veya aramid elyafı; plastik olarak da epoksi, PEEK gibi daha yüksek fiziksel özellikli plastikler kullanılmaktadır.