YÜZEY KUSURLARI
 
   
         
PORTAKALLI YÜZEY   İĞNE DELİĞİ   DÜŞÜK MEKANIK DAYANIM

Tanım: Standart yüzey görünümüne göre daha dalgalı görünüm.
Neden: Fırın ısınma hızında düşüş, boya kaynaklı, düşük veya çok kalın boya

filmi, tabanca ayarları
Çözüm: Isınma hızı düşük ise artırılmalı, film kalınlıkları tavsiye edilen kalınlığa çekilmeli, tabanca ayarları kontrol

edilmeli
 

 

Tanım: Özellikle yüksek film kalınlıklarında görülen iğne ucu ile delinmiş gibi yüzey görünümü
Neden: Yüksek film kalınlığı, nemli

boya, nemli metal yüzey, delikli yüzeylerde kalmış yüzey işlem

kalıntıları, uygun olmayan boya

kullanımı
Çözüm: Film kalınlıkları tavsiye edilen kalınlığa çekilmeli, yüzey hazırlama kontrol edilmeli, gaz çıkışı olan metal malzemelere uygun boya seçimi

 

Tanım: Sınır değerlerin altında darbe daynımında düşüş
Neden: Uygun yapılamayan yüzey işlem, yetersiz kürlenme, yüksek film kalınlığı, uygun olmayan boya seçimi
Çözüm: Yüzey işlem parametreleri kontrol edilmeli, fırın sıcaklığı ve süre düşük ise artırılmalı veya düşük sıcaklıkta kürkenen boya kullanılmalı, film kalınlıkları tavsiye edilen kalınlığa çekilmeli
 

         
   

         
RENK FARKI   SARARMA   PARLAKLIK KAYBI

Tanım: Sınır değerler dışında veya

gözle algılanan renk farkı
Neden: Farklı fırın sıcaklığı veya süre,

film kalınlığı, boya kaynaklı, kirlenme
Çözüm: Fırın ölçümü yapılarak uygun sıcaklık sağlanmalı, film kalınlıkları

tavsiye edilen kalınlığa çekilmeli,

uygulama ekipmalarının temizliği

kontrol edilmeli

 

Tanım: Standart renk plakasına göre rengin daha sarıda olması.
Neden: Yüksek fırın sıcaklığı veya

 daha uzun fıırında kalma süresi,

boya kaynaklı,
Çözüm: Fırın ölçümü yapılarak uygun sıcaklık sağlanmalı, fırın içinde uzun

süreli durmalar engellenmeli
 

  Tanım: Dış ortam şartlarında kısa sürede boya film parlaklığında düşüş
Neden: Yetersiz kürlenme, uygun olmayan boya seçimi
Çözüm: Uygun kürlenme şartları sağlandığı kontrol edilmeli, dış cephe için tasarlanmış ürünler seçilmeli

 
         
   

         
PUS   KRATER   BİT

Tanım: Özellikle parlak boyalarda

görülür, boya filmi üzerinde sisli

görünüm ile fark edilir
Neden: Boyanın uyumsuz başka bir

boya ile karışması, boya kaynaklı,

yüzey işlem kaynaklı
Çözüm: Yeni boyaya geçişte temizlik yapılmalı, yüzey işlem parametreleri

kontrol edilmeli
 

 

Tanım: Boya yüzeyi üzerinde, genelde metale kadar inen açılmalar
Neden: Yağ, wax ve silikon kalıntıları,

toz boya kaynaklı, yetersiz yüzey temizliği, çevreden gelen uyuşmaz malzemeler, nemli metal yüzey, çok pürüzlü yüzeylerde kalan yüzey işlem kalıntıları
Çözüm: Taşıyıcı hava kontrol edilmeli,

 dış etkenler azaltılmalı, malzeme

yüzeyi kontrol edilmeli

  Tanım: Boya yüzeyindeki irili ufaklı çıkıntılar
Neden: Temizleme bezleri, malzeme üzerindeki hatalar, uygulama kabinide veya fırın içinde yabanci malzemenin yüzeye düşmesi, toz boya kaynaklı, sistem temizlik kaynaklı
Çözüm: Yüzey temizliği kontrol edilmeli, boyaya göre uygun boyutta elek kullanılmalı